MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA

Esta páxina irase "nutrindo" co distinto material de elaboración propia que vaiamos facendo para levar a cabo o proxecto.


- LETRAS DO PROXECTO:


- BITS DE SINAIS:

- UN XOGO DE PARELLAS:





-  UN XOGO DE DOMINÓ:





- O XOGO DA OCA DA BICICLETA CLETA:





-  GLOGSTER CON XOGOS SOBRE OS SINAIS:



LARETAS
PRESENTACIÓN
PARTES DUNHA RÚA
DESPEDIDA


SEMAFORÍN

CARNET DO PEÓN



LIBRO LIM: A RÚA/LA CALLE



http://dl.dropbox.com/u/14722558/calle/educacionvial.html

POESÍA GLORIA FUERTES:
- Video:



- Gif animado:



- Ficha:

PASAXEIROS DE COCHES:
- Presentación en galego:

CONSELLOS PARA VIAXAR EN COCH...



- Presentación en castelán:

PASAJEROS DE COCHES


- Fichas en galego:











- Fichas en castelán: